Zależy nam na dostarczaniu szybkich, wydajnych i przystępnych cenowo rozwiązań programowych, które wyznaczają nowe standardy w branży tworzenia oprogramowania.
  • Obrazowanie w czasie wykonania programu w R-Studio

Wersje R-Studio Technician mogą wykonywać trzy rodzaje obrazowania obiektów:

  • Obrazowanie liniowe (od początku do końca dysku)
  • Obrazowanie w czasie wykonania programu (obrazowanie dysku równolegle z innymi operacjami na dysku)
  • Obrazowanie multi-pass (wykonywanie obrazowania dysku przez kilka przejść)

Ich tabelę porównawczą można zobaczyć w naszym artykule, Obrazowanie liniowe, obrazowanie w czasie wykonania programu, a obrazowanie multi-pass.

Najlepszą praktyką podczas pracy z problematycznym dyskiem twardym jest utworzenie najpierw jego obrazu, a następnie wykonanie wszystkich niezbędnych operacji na tym obrazie, podczas gdy dysk pozostaje w innym miejscu. Taka praktyka minimalizuje zużycie dysku, co jest szczególnie ważne w przypadku dysków, które w każdej chwili mogą ulec awarii.

Praktycznie wszystkie programy do odzyskiwania danych mają wbudowane możliwości obrazowania. Jednak większość z nich używa liniowego odczytu dysku od początku do końca. Takie podejście zapewnia większą prędkość odczytu, ale ma bardzo poważne wady.

Dla przykładu, jeśli program trafi w obszar z wieloma uszkodzonymi sektorami, może się zablokować. To z kolei marnuje dużo czasu, nie dając żadnych znaczących wyników. Co więcej, dysk twardy może całkowicie ulec awarii podczas takiego obrazowania, co sprawi, że odzyskanie danych będzie niemalże niemożliwe. Jednak w wielu przypadkach nie jest konieczne posiadanie wszystkich danych z całego dysku. Na przykład, jeśli tylko kilka plików ma zostać odzyskanych i potrzebny jest tylko obraz obszarów dysku z tymi plikami, to do tego celu można również wykorzystać obrazowanie w czasie wykonania programu.

Dzięki obrazowaniu w czasie wykonania programu wszystkie dane ze źródła (wadliwy dysk) odczytywane w dowolnym celu są jednocześnie zapisywane na innym urządzeniu pamięci masowej (docelowym). Wszelkie dalsze operacje z tymi danymi zostaną wykonane w oparciu o ten cel. Podejście to łączy w sobie duże prędkości odczytu poprzez odczyt tylko z niezbędnych obszarów dysku z dodatkową niezawodnością obrazowania dysku.
Obrazowanie w czasie wykonania programu w R-Studio
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Wykonywanie obrazowania w czasie wykonania programu za pomocą R-Studio Technician umożliwia zapisanie danych z dysku źródłowego (wadliwego), skąd można je następnie przenieść na inny dysk fizyczny lub do pliku obrazu. Co więcej, można ten program połączyć ze specjalistycznym sprzętem do odzyskiwania danych, aby wyodrębnić dane z bardzo słabych lub nieprawidłowo działających dysków twardych.

Jako przykład pokażemy obrazowanie w czasie wykonania programu wadliwego dysku, który jest podłączony przez stabilizator USB DeepSpar do komputera z systemem Windows 10 i R-Studio T80+. Jako celu użyjemy innego dysku twardego.

1. Wybierz dysk twardy DEEPSPAR:WDC i kliknij przycisk Rozpocznij obrazowanie w czasie wykonania programu.
Źródło i cel dla obrazowania w czasie wykonania programu
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Wybierz Sektor według klonu sektora w Typie docelowym i napęd WDC WD 1600BEVT jako miejsce docelowe. Musisz także określić lokalizację i nazwę pliku mapy sektora. Zwróć uwagę, że nie można go umieścić ani na dysku źródłowym, ani docelowym.

R-Studio ostrzeże Cię, że dane w miejscu docelowym zostaną całkowicie utracone. Pozostaje on również niedostępny dla systemu i innych programów.
Ostrzeżenie, że wszystkie dane w celu zostaną utracone
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Kliknij przycisk Tak, a R-Studio rozpocznie obrazowanie w czasie wykonywania.
Obrazowanie w czasie wykonania programu
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Jeśli wszystkie dane ze źródła zostały odczytane i skopiowane do celu, wówczas cel staje się dokładną kopią źródła i wszystkie dalsze operacje można wykonać z dysku docelowego. W konsekwencji źródło można następnie usunąć z systemu.
Cel używany jako źródło w R-Studio
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Wszystkie informacje uzyskane ze źródła, w tym informacje o skanowaniu i mapowaniu sektorów, można załadować i wykorzystać do odzyskania danych z miejsca docelowego.

Wnioski:
Obrazowanie w czasie wykonania programu obsługiwane przez R-Studio Technician to przydatna funkcja, która tworzy obraz obiektu równolegle z innymi operacjami na dysku. Takie podejście ułatwia szybsze odczyty i większą niezawodność obrazowania obiektów.

Informacje zwrotne dotyczące odzyskiwania danych
370 feedbacks
Rating: 4.8 / 5
I really love your R-Studio product, I am doing Data Recovery as a professional, I used RS since the early versions and I loved the product, as far as I can tell, R-Studio, especially the Tech Version (but including the standard) is one of the best and excellent tools for a pro to have in the arsenal of tools in a pro DR lab, especially combining with the specialized Data Recovery hardware providers like DeepSpar, and PC3000, the rest of `wannabees` out there are waste of time, strongly recommend
I lost more than 200K files from my NAS due to a mistake. I tried 3 different recovery solutions over the 4 TB raid disks, and all of them performed ok but to be honest none of them were able to Raw recover the files and rename them with meaningful names out of the Metadata like R-TT did, then I was able to sort again my files and pictures and kind of restore all of them.

R-TT may not be the easiest or most user-friendly solution, but the algorithm used for the renaming saved me THOUSAND of hours of opening ...
Just recovered my old ext4 partition with R-Studio after trying testdisk and R-Linux without success. That partition was overwritten by another ext4 partition and I was losing my hope until I tried R-Studio demo. It detected all my files and directories again!

Bought it and 100% recommend it for anyone with a similar issue.
Genuinely tried every free program available without luck of recovering a deleted file from months ago. Thinking my file was deleted forever and lose all hope I came across this website as a recommendation.

I was reluctant as it seemed pricey compared to other programs, but damn worth every penny. It managed to even find files I thought were wiped from existence.

Kudos to r-tools, thank you!
Why make incremental backups, when there is R-Studio?

I`m an IT professional who has worked from home for over a decade. Early on in my career, I configured an HP ProLiant Server (Raid 1+0) as a workstation that I would remote into from my laptop. As technology evolved, I began to use it only for email and as a config file repository.

A short while ago, one of the drives degraded, but the HP ProLiant Server (Raid 1+0) still functioned fine on the remaining drive. I was complacent and didn`t replace the ...