Zależy nam na dostarczaniu szybkich, wydajnych i przystępnych cenowo rozwiązań programowych, które wyznaczają nowe standardy w branży tworzenia oprogramowania.
  • Technologia Odzyskiwania Danych IntelligentScan

IntelligentScan to wyjątkowa technologia odzyskiwania danych, która umożliwia naszemu oprogramowaniu (R-Studio, R-Undelete oraz innym) odzyskiwanie plików nawet wtedy, gdy struktura plików na dysku jest poważnie uszkodzona lub dysk został sformatowany, nawet do innego systemu plików.

Kiedy nasze oprogramowanie do odzyskiwania danych skanuje dysk, bezpośrednio odczytuje z niego dane, analizuje uzyskane informacje, a następnie próbuje określić rodzaj rekordu, do którego dane należą. Rozpoznawane są następujące rodzaje rekordów:

  • Rekordy MBR/GPT (wszystkie programy)
  • Sektor rozruchowy NTFS, folder i rekordy MFT (R-Studio oraz R-Undelete)
  • Rekordy sektorów rozruchowych, folderów i plików FAT/exFAT (R-Studio oraz R-Undelete)
  • Rekordy sektora rozruchowego ReFS i bloki ReFS Meta (R-Studio oraz R-Undelete)
  • Nagłówki woluminów HFS/HFS+ oraz węzły HFS/HFS+ BTree+ (R-Studio)
  • Super bloki APFS, bloki woluminów APFS i węzły APFS (R-Studio)
  • Rekordy super bloków Ext2/Ext3/Ext4 FS (R-Studio oraz R-Linux)
  • Rekordy super bloków UFS/FFS (R-Studio)
  • Określone sygnatury plików Znanych Typów Plików do wycinania plików surowych (wszystkie programy)

Wszystkie te rodzaje rekordów mają inną, lecz znaną strukturę danych. Znane są również prawidłowe wartości pól rekordów i relacje między nimi dla każdego rodzaju rekordu. Korzystając z tych informacji, nasze oprogramowanie do odzyskiwania danych określa rodzaj rekordu dla każdego fragmentu danych. Jeżeli typu rekordu nie da się jednoznacznie określić, nasz program przypisuje danym najbardziej prawdopodobny rodzaj rekordu. Do tego samego fragmentu danych można przypisać kilka typów rekordów z określonym prawdopodobieństwem dla każdego przypisu. Rekordy te służą do wygenerowania listy możliwych plików.

Nasze oprogramowanie następnie analizuje relacje między elementami na każdej liście oraz między różnymi listami i generuje listę znalezionych partycji oraz ich parametrów, takich jak punkt początkowy partycji i prawdopodobny rozmiar, rodzaj systemu plików, rozmiar klastra oraz prawdopodobieństwo istnienia.

Listy takich plików i partycji służą do rekonstrukcji systemów plików oraz samych plików na znalezionych partycjach. Jeden plik można przypisać do kilku różnych partycji.

Po zakończeniu skanowania nasze oprogramowanie pokazuje znalezione partycje. R-Studio oraz R-Linux pozwalają użytkownikowi na ręczne skorygowanie parametrów znalezionych partycji, jeśli dostępne są dodatkowe informacje o ich strukturze na dysku.

Nasze oprogramowanie wykorzystuje technologię IntelligentScan do odzyskiwania plików nie tylko z nowych i istniejących partycji, lecz także z partycji, które mogły zostać usunięte lub ponownie sformatowane. Dla przykładu, gdy nasze oprogramowanie analizuje dysk z partycją NTFS przeformatowaną na partycję FAT, pokaże dwie partycje w tym samym miejscu na dysku, jedną z systemem plików FAT, a drugą z NTFS. Następnie znalezione pliki z dowolnej partycji mogą zostać odzyskane.

Informacje zwrotne dotyczące odzyskiwania danych
370 feedbacks
Rating: 4.8 / 5
I really love your R-Studio product, I am doing Data Recovery as a professional, I used RS since the early versions and I loved the product, as far as I can tell, R-Studio, especially the Tech Version (but including the standard) is one of the best and excellent tools for a pro to have in the arsenal of tools in a pro DR lab, especially combining with the specialized Data Recovery hardware providers like DeepSpar, and PC3000, the rest of `wannabees` out there are waste of time, strongly recommend
I lost more than 200K files from my NAS due to a mistake. I tried 3 different recovery solutions over the 4 TB raid disks, and all of them performed ok but to be honest none of them were able to Raw recover the files and rename them with meaningful names out of the Metadata like R-TT did, then I was able to sort again my files and pictures and kind of restore all of them.

R-TT may not be the easiest or most user-friendly solution, but the algorithm used for the renaming saved me THOUSAND of hours of opening ...
Just recovered my old ext4 partition with R-Studio after trying testdisk and R-Linux without success. That partition was overwritten by another ext4 partition and I was losing my hope until I tried R-Studio demo. It detected all my files and directories again!

Bought it and 100% recommend it for anyone with a similar issue.
Genuinely tried every free program available without luck of recovering a deleted file from months ago. Thinking my file was deleted forever and lose all hope I came across this website as a recommendation.

I was reluctant as it seemed pricey compared to other programs, but damn worth every penny. It managed to even find files I thought were wiped from existence.

Kudos to r-tools, thank you!
Why make incremental backups, when there is R-Studio?

I`m an IT professional who has worked from home for over a decade. Early on in my career, I configured an HP ProLiant Server (Raid 1+0) as a workstation that I would remote into from my laptop. As technology evolved, I began to use it only for email and as a config file repository.

A short while ago, one of the drives degraded, but the HP ProLiant Server (Raid 1+0) still functioned fine on the remaining drive. I was complacent and didn`t replace the ...