Zależy nam na dostarczaniu szybkich, wydajnych i przystępnych cenowo rozwiązań programowych, które wyznaczają nowe standardy w branży tworzenia oprogramowania.
  • Przewidywanie pomyślności dla typowych przypadków odzyskiwania danych

Ważna uwaga: W tym artykule zakładamy, że Twoje urządzenie pamięci masowej działa prawidłowo. Jeśli nie, zanieś uszkodzone urządzenie do renomowanego specjalisty od odzyskiwania danych. Manipulowanie przy takim urządzeniu może skutkować całkowitą utratą danych.

Zalecamy również przeczytanie naszego artykułu Podstawy Odzyskiwania Plików: Jak Działa Odzyskiwanie Danych, jeśli chcesz jeszcze lepiej zrozumieć zasady i proces odzyskiwania danych.

Na wynik odzyskiwania plików wpływ mają 3 czynniki: Jakość oprogramowania do odzyskiwania danych, poprawność działań dotyczących odzyskiwania plików oraz stopień uszkodzenia danych na urządzeniu pamięci masowej. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci najlepsze oprogramowanie do odzyskiwania plików, a właściwe działania znajdziesz w naszym Przewodniku Odzyskiwania Danych, niemniej jednak ostatni czynnik pozostaje poza niczyją kontrolą. Ten czynnik jest najważniejszy, ponieważ gdy dane zostały uszkodzone poza wszelkie dostępne możliwości ich odzyskania, nawet najlepsze oprogramowanie i w pełni poprawne działania nie dadzą rady niczego odzyskać. Takie uszkodzenie występuje, gdy nowe dane zastępują stare. Nasz artykuł Odzyskiwanie Zastąpionych Danych wyjaśnia, dlaczego raz zastąpionych danych nie można odzyskać.

Dobrą rzeczą jest jednak to, że tego typu katastrofa zdarza się dość rzadko. Tylko wyczyszczenie dysku lub zapisanie dużej liczby nowych plików na urządzeniu pamięci masowej może spowodować takie uszkodzenie. W większości standardowych przypadków utraty danych tylko informacje o plikach ulegają uszkodzeniu, podczas gdy zawartość oryginalnych plików pozostaje nienaruszona. Dlatego niefragmentowane pliki można odzyskać przynajmniej jako pliki surowe, czyli pliki bez oryginalnych nazw/ścieżek i innych atrybutów.

Poniżej znajduje się nasze oszacowanie wyników odzyskiwania plików dla większości typowych przypadków utraty plików. Nasze wnioski opierają się zarówno na teoretycznym rozumowaniu, jak i przemyślanych testach naszych programów do odzyskiwania danych i oprogramowania konkurencji.

Uszkodzone Systemy Plików na Dysku
System plików na urządzeniu pamięci masowej może zostać uszkodzony w wyniku wielu wypadków: Nieprawidłowego odłączenia dysku, awarii systemu, przypadkowego przerwania operacji kopiowania plików, itp. Każdy przypadek jest unikatowy i powoduje przypadkowe uszkodzenia systemu plików, uniemożliwiając przewidzenie wyników odzyskiwania plików nawet w typowych przypadkach. Mogą się one wahać od pełnego sukcesu, przez częściowy sukces, aż po całkowitą porażkę. Dlatego nie możemy przewidzieć wyników odzyskiwania plików w takich przypadkach.
Przykład Odzyskiwania: Odzyskiwanie Danych z Dysku Zewnętrznego z Uszkodzonym Systemem Plików

Usunięte Pliki
Podczas usuwania plików niektóre systemy plików (na przykład FAT/exFAT i NTFS) oznaczają plik jako usunięty i pozostawiają informacje o nim i jego zawartość nienaruszone. W takim przypadku usunięte pliki można z powodzeniem odzyskać wraz z ich nazwami/ścieżkami oraz innymi atrybutami.

Niektóre inne systemy plików, takie jak HFS+ i ext fs, całkowicie niszczą wszystkie informacje o usuniętym pliku, ale zawartość pliku pozostaje nienaruszona. W takim przypadku niefragmentowane pliki można odzyskać tylko jako pliki surowe, to znaczy bez nazw/ścieżek plików i ich atrybutów.

Inne systemy plików, takie jak APFS, usuwają informacje o plikach tylko częściowo. W takim przypadku niektóre usunięte pliki można odzyskać z ich nazwami/ścieżkami i innymi atrybutami, niektóre tylko jako pliki surowe.

Pliki usunięte z pominięciem Kosza

Windows:

NTFS Większość oryginalnej struktury folderów można odzyskać. Prawie wszystkie pliki można odzyskać z ich oryginalnymi nazwami plików i innymi atrybutami. Odzyskiwanie dużych plików może się nie udać.
exFAT Większość oryginalnej struktury folderów można odzyskać. Prawie wszystkie pliki można odzyskać z ich oryginalnymi nazwami plików i innymi atrybutami. Odzyskiwanie dużych plików może się nie udać.
FAT32 Większość oryginalnej struktury folderów można odzyskać. Prawie wszystkie pliki można odzyskać z ich oryginalnymi nazwami plików i innymi atrybutami.

Pliki zostały przeniesione do Kosza, który następnie został opróżniony

Windows:

NTFS Większość oryginalnej struktury folderów można odzyskać. Prawie wszystkie pliki można odzyskać z ich oryginalnymi nazwami plików i innymi atrybutami.
exFAT Większość oryginalnej struktury folderów można odzyskać. Prawie wszystkie pliki można odzyskać z ich oryginalnymi nazwami i innymi atrybutami.
Przykład Odzyskiwania: Co musisz zrobić, aby pomyślnie odzyskać usunięte pliki?

macOS:

APFS Oryginalną strukturę folderów można częściowo odzyskać. Większość plików można odzyskać z oryginalnymi nazwami plików i innymi atrybutami. Odzyskiwanie dużych plików może się nie udać.
HFS+ Tylko surowe pliki można odzyskać bez oryginalnych nazw i innych atrybutów. W ogóle nie można odzyskać oryginalnej struktury folderów. Duże pliki są najbardziej zagrożone.
exFAT (pod macOS) Większość oryginalnej struktury folderów można odzyskać. Prawie wszystkie pliki można odzyskać z ich oryginalnymi nazwami plików i innymi atrybutami.

Usunięte partycje/dyski logiczne
Po usunięciu partycji informacje o niej są usuwane z określonego miejsca na dysku, na którym przechowywane są informacje o układzie partycji. Informacje o pliku z usuniętej partycji pozostają nienaruszone. Dlatego wszystko, łącznie ze strukturą folderów oraz nazwami/atrybutami plików, zazwyczaj da się odzyskać.

Windows:

NTFS Można znaleźć oryginalną partycję/dysk logiczny. Oryginalną strukturę folderów i pliki możesz odzyskać z oryginalnymi nazwami plików i innymi atrybutami.
exFAT Można znaleźć oryginalną partycję/dysk logiczny. Oryginalną strukturę folderów i pliki możesz odzyskać z oryginalnymi nazwami plików i innymi atrybutami.
FAT32 Można znaleźć oryginalną partycję/dysk logiczny. Oryginalną strukturę folderów i pliki możesz odzyskać z oryginalnymi nazwami plików i innymi atrybutami.

macOS (nie są włączone żadne opcje bezpieczeństwa):

APFS Można znaleźć oryginalną partycję/dysk logiczny. Oryginalną strukturę folderów i pliki możesz odzyskać z oryginalnymi nazwami plików i innymi atrybutami.
HFS+ Można znaleźć oryginalną partycję/dysk logiczny. Oryginalną strukturę folderów i pliki możesz odzyskać z oryginalnymi nazwami plików i innymi atrybutami.
exFAT (pod macOS) Można znaleźć oryginalną partycję/dysk logiczny. Oryginalną strukturę folderów i pliki możesz odzyskać z oryginalnymi nazwami plików i innymi atrybutami.
FAT32 (pod macOS) Można znaleźć oryginalną partycję/dysk logiczny. Oryginalną strukturę folderów i pliki możesz odzyskać z oryginalnymi nazwami plików i innymi atrybutami.

Sformatowana partycja/dysk logiczny
Wynik odzyskiwania plików zależy od tego, jak nowe dane zostały zapisane na dysku. Zwykle, gdy partycja jest sformatowana w tym samym systemie plików, dane nowego systemu plików zastępują dane starego systemu plików. W najlepszym przypadku struktura folderów i atrybuty plików zostaną odzyskane tylko częściowo, w najgorszym przypadku pliki zostaną odzyskane tylko jako pliki surowe, czyli bez ich nazw/ścieżek i innych atrybutów.

Jeśli partycja jest sformatowana w innym systemie plików, dane nowego systemu plików mogą pozostawić dane starego systemu plików nietknięte lub mogą je częściowo lub całkowicie zastąpić. W pierwszym przypadku odzyskane zostaną wszystkie pliki wraz z ich nazwami/ścieżkami i innymi atrybutami. W drugim przypadku niektóre pliki zostaną odzyskane z ich nazwami/ścieżkami i innymi atrybutami, z kolei inne jako pliki surowe. W trzecim przypadku pliki zostaną odzyskane tylko jako pliki surowe, to znaczy bez ich nazw/ścieżek oraz innych atrybutów.

Windows:
Oryginalne partycje/dysk logiczny: NTFS
Sformatowany do:

NTFS Większość plików można odzyskać tylko jako pliki surowe bez ich nazw i innych atrybutów. Tylko niektóre części oryginalnej struktury folderów można odzyskać.
Przykład Odzyskiwania: Odzyskiwanie Danych ze Sformatowanego Dysku NTFS
exFAT Prawie całą oryginalną strukturę folderów i plików można odzyskać z oryginalnymi nazwami plików oraz innymi atrybutami.

Oryginalne partycje/dysk logiczny: exFAT
Sformatowany do:

exFAT Większość oryginalnej struktury folderów można odzyskać. Prawie wszystkie pliki można odzyskać z ich oryginalnymi nazwami plików i innymi atrybutami. Odzyskiwanie dużych plików może się nie udać.
Przykład Odzyskiwania: Odzyskiwanie Danych z Ponownie Sformatowanego Dysku exFAT/FAT
NTFS Prawie całą oryginalną strukturę folderów i plików można odzyskać z oryginalnymi nazwami plików oraz innymi atrybutami.

Oryginalne partycje/dysk logiczny: FAT
Sformatowany do:

FAT Oryginalną strukturę folderów można częściowo odzyskać. Prawie wszystkie pliki można odzyskać z ich oryginalnymi nazwami plików i innymi atrybutami. Odzyskiwanie dużych plików może się nie udać. Pliki z folderu głównego urządzenia można odzyskać tylko jako pliki surowe bez ich nazw plików oraz innych atrybutów.

macOS:
Oryginalna partycja/dysk logiczny: APFS
Sformatowana do:

APFS Większość oryginalnej struktury folderów można odzyskać. Prawie wszystkie pliki można odzyskać z ich oryginalnymi nazwami plików i innymi atrybutami. Pliki z folderu głównego urządzenia można odzyskać jako pliki surowe bez ich nazw plików oraz innych atrybutów. Odzyskiwanie dużych plików może się nie udać.
Przykład Odzyskiwania: Odzyskiwanie Danych z Wymazanego Dysku APFS
HFS+ Oryginalną strukturę folderów oraz pliki można odzyskać z oryginalnymi nazwami plików oraz innymi atrybutami.

Oryginalna partycja/dysk logiczny: HFS+
Sformatowana do:

HFS+ Większość plików można odzyskać jako pliki surowe bez ich nazw i innych atrybutów.
Przykład Odzyskiwania: Odzyskiwanie Danych z Wymazanego Dysku HFS lub HFS+
APFS Większość plików można odzyskać jako pliki surowe bez ich nazw oraz innych atrybutów.
exFAT (pod macOS) Oryginalną strukturę folderów oraz pliki można odzyskać z oryginalnymi nazwami plików oraz innymi atrybutami.

Oryginalna partycja/dysk logiczny: exFAT
Sformatowany do:

exFAT (pod macOS) Oryginalną strukturę folderów można tylko częściowo odzyskać. Prawie wszystkie pliki można odzyskać z ich oryginalnymi nazwami plików i innymi atrybutami. Odzyskiwanie dużych plików może się nie udać. Niektóre pliki z folderu głównego urządzenia można odzyskać tylko jako pliki surowe bez ich nazw plików oraz innych atrybutów.
APFS Większość plików można odzyskać tylko jako pliki surowe bez ich nazw oraz innych atrybutów.
HFS+ Większość plików można odzyskać jako pliki surowe bez ich nazw oraz innych atrybutów.

Oryginalna partycja/dysk logiczny: FAT32
Sformatowany do:

FAT32 (pod macOS) Oryginalną strukturę folderów można częściowo odzyskać. Prawie wszystkie pliki można odzyskać z ich oryginalnymi nazwami plików i innymi atrybutami. Odzyskiwanie dużych plików może się nie udać. Pliki z folderu głównego urządzenia można odzyskać tylko jako pliki surowe bez ich nazw plików oraz innych atrybutów.
Informacje zwrotne dotyczące odzyskiwania danych
370 feedbacks
Rating: 4.8 / 5
I really love your R-Studio product, I am doing Data Recovery as a professional, I used RS since the early versions and I loved the product, as far as I can tell, R-Studio, especially the Tech Version (but including the standard) is one of the best and excellent tools for a pro to have in the arsenal of tools in a pro DR lab, especially combining with the specialized Data Recovery hardware providers like DeepSpar, and PC3000, the rest of `wannabees` out there are waste of time, strongly recommend
I lost more than 200K files from my NAS due to a mistake. I tried 3 different recovery solutions over the 4 TB raid disks, and all of them performed ok but to be honest none of them were able to Raw recover the files and rename them with meaningful names out of the Metadata like R-TT did, then I was able to sort again my files and pictures and kind of restore all of them.

R-TT may not be the easiest or most user-friendly solution, but the algorithm used for the renaming saved me THOUSAND of hours of opening ...
Just recovered my old ext4 partition with R-Studio after trying testdisk and R-Linux without success. That partition was overwritten by another ext4 partition and I was losing my hope until I tried R-Studio demo. It detected all my files and directories again!

Bought it and 100% recommend it for anyone with a similar issue.
Genuinely tried every free program available without luck of recovering a deleted file from months ago. Thinking my file was deleted forever and lose all hope I came across this website as a recommendation.

I was reluctant as it seemed pricey compared to other programs, but damn worth every penny. It managed to even find files I thought were wiped from existence.

Kudos to r-tools, thank you!
Why make incremental backups, when there is R-Studio?

I`m an IT professional who has worked from home for over a decade. Early on in my career, I configured an HP ProLiant Server (Raid 1+0) as a workstation that I would remote into from my laptop. As technology evolved, I began to use it only for email and as a config file repository.

A short while ago, one of the drives degraded, but the HP ProLiant Server (Raid 1+0) still functioned fine on the remaining drive. I was complacent and didn`t replace the ...