Zależy nam na dostarczaniu szybkich, wydajnych i przystępnych cenowo rozwiązań programowych, które wyznaczają nowe standardy w branży tworzenia oprogramowania.
 • R-Studio T80+ - Profesjonalne rozwiązanie do odzyskiwania danych i kryminalistyki dla małych firm i osób prywatnych za 1 dolara na dzień

Specjaliści od odzyskiwania danych i śledczy sądowi używają pakietu R-Studio Technician jako potężnego, niezawodnego i wszechstronnego narzędzia do rozwiązywania złożonych i trudnych zadań odzyskiwania danych wymagających dokładnej analizy systemów plików. Wiele małych sklepów komputerowych i firm zajmujących się ochroną danych, z których wiele tylko od czasu do czasu odzyskuje dane, odnosi wrażenie, że cena pakietu R-Studio Technician jest nieco wyższa niż korzyści, jakie im daje to rozwiązanie.

W odpowiedzi na te obawy, R-TT, Inc. przedstawia nowy rodzaj licencji dla swojego profesjonalnego produktu do odzyskiwania danych: R-Studio T80+. Jest to pełna wersja R-Studio Technician, z której można korzystać przez określony czas (od 80 dni) za cenę porównywalną z licencją R-Studio Standalone ($79.99), jeśli licencjobiorca nie musi z niego korzystać przez dłuższy czas. Poza niektórymi zaawansowanymi funkcjami technicznymi, licencja T80+ pozwala licencjobiorcy na odzyskiwanie danych z urządzeń pamięci masowej innych firm, zarówno w celach badawczych, jak i komercyjnych, na co nie pozwalają inne licencje R-Studio (z wyjątkiem Technician).

Licencja R-Studio T80+ jest przeznaczona do:

 • Małych firm zajmujących się odzyskiwaniem danych i sklepów komputerowych. Mogą używać kopii w pełni funkcjonalnego R-Studio Technician za 1 dolara dziennie w przypadku odzyskiwania danych, które wymaga zaawansowanego i wyrafinowanego oprogramowania. Co jeszcze lepsze, nie są oni zobowiązani do ciągłego przedłużania licencji, można to zrobić tylko w razie wystąpienia takiej potrzeby.
 • Odzyskiwania danych i szkolenia z zakresu śledztw sądowych. Instruktorzy mogą korzystać z licencji T80+ tylko wtedy, gdy prowadzą zajęcia w R-Studio. Nie muszą płacić za czas, w którym szkolą swojego ucznia z czegoś innego. Następnie mogą przedłużyć swoje licencje, gdy nadejdzie czas wznowienia szkolenia R-Studio.
 • Odzyskiwania danych i specjalistów od śledztw sądowych. Jak wspomnieliśmy w naszym artykule "R-Studio dla Śledztw i Firm Odzyskujących Dane", R-Studio Technician pozostaje ważnym zasobem w wielu laboratoriach zajmujących się odzyskiwaniem danych i śledztwami. Ci, którzy nigdy nie korzystali z pakietu R-Studio Technician, mogą teraz wypróbować pełny zestaw funkcji R-Studio Technician (takich jak raporty śledcze, obrazowanie multi-pass i obrazowanie w czasie wykonania programu oraz integracja z obsługiwanym sprzętem do odzyskiwania danych) za stosunkowo niską cenę przed przejściem do pakietu technika.

Okres licencjonowania rozpoczyna się od dnia aktywacji licencji. Po wygaśnięciu może on zostać przedłużony, albo natychmiast, albo po pewnym czasie. Licencjobiorca ma pełne prawo do wszystkich aktualizacji w okresie ważności. Ponadto licencję można zaktualizować do stałej licencji R-Studio Technician za różnicę w cenie początkowej w dowolnym momencie przed wygaśnięciem licencji.

Istnieją niewielkie różnice między pakietem T80+, a pakietem technika:
W przeciwieństwie do R-Studio Technician w pakiecie R-Studio Technician, R-Studio T80+

 • Jest licencjonowany tylko na określony system operacyjny (Windows, macOS, Linux)
 • Wymaga połączenia z Internetem i aktywacji online

Pozostałe funkcje są takie same, w tym:

 • Usługi handlowe i śledcze
 • Nieograniczone tymczasowe instalacje na dowolnym komputerze, w tym u klientów
 • Raporty śledcze
 • Obsługa uruchamiania oprogramowania z urządzenia wymiennego
 • Zdalne odzyskiwanie danych, w tym przez sieci lokalne i Internet
 • Wspólna praca z obsługiwanym sprzętem i oprogramowaniem
 • Obrazowanie multi-pass i w czasie wykonania programu w celu wyodrębnienia maksymalnej możliwej ilości danych przy jednoczesnej minimalizacji uszkodzeń zepsutych dysków
 • Kreator Kopiowania Dysków do kopiowania danych z fizycznych i wirtualnych obiektów dysków
 • Zaawansowane edytory tekstu i szesnastkowe

Poniżej przedstawiamy trzy przykłady użycia R-Studio T80+ w skomplikowanych scenariuszach odzyskiwania danych:

 • Obrazowanie multi-pass uszkodzonego dysku.
 • Odzyskiwanie danych przez sieć w przypadku urządzenia, którego nie można łatwo otworzyć w celu wyjęcia dysku twardego z obudowy. W tym celu użyjemy komputera Mac Mini z dyskiem APFS Fusion Drive.
 • Tworzenie bardzo złożonego RAID (RAID-on-RAID lub zagnieżdżony RAID); system RAID5+1.

Co więcej, przykłady te mogą być również bardzo pomocne dla R-Studio Technician, ponieważ kierunek działania będzie taki sam.

Obrazowanie multi-pass uszkodzonego dysku
Kiedy majsterkowicz lub półprofesjonalny program do odzyskiwania plików tworzy obraz dysku, robi to sekwencyjnie. Oznacza to, że odczytuje dysk od początku do końca w grupach za pomocą odczytów kolejnych sektorów dysku, znanych jako bloki sektorów, za jednym razem. Gdy program natrafi na obszar z uszkodzonymi lub powolnymi sektorami, nadal próbuje odczytać ten obszar w całości, co ostatecznie skutkuje całkowitą utratą danych z tego obszaru. Aby tego uniknąć, wiele programów automatycznie przełącza się na czytanie poszczególnych sektorów. Metoda ta znacznie zmniejsza prędkość odczytu, chociaż tak intensywny odczyt z uszkodzonych sektorów może poważnie uszkodzić powierzchnię dysku, jego głowice i inne elementy mechaniczne napędu. W rezultacie dysk może umrzeć, zanim program zacznie odczytywać dane z nieuszkodzonych części dysku.

R-Studio T80+ może zamiast tego używać innej metody obrazowania: Obrazowania multi-pass. Najpierw próbuje pobrać dane z dobrych części dysku, pozostawiając uszkodzone i powolne obszary na później. Gdy R-Studio T80+ napotka uszkodzony lub powolny blok sektora, zostawia go i przeskakuje do innego obszaru, aż znajdzie blok bez uszkodzonych lub powolnych sektorów. Następnie kontynuuje odczytywanie danych, aż natrafi na kolejny uszkodzony lub powolny blok, a proces się powtarza. Po odczytaniu wszystkich nieuszkodzonych obszarów program zaczyna odczytywać dane z powolnych i uszkodzonych sektorów. Takie podejście maksymalizuje ilość danych, które można odzyskać z uszkodzonego dysku.

Więcej informacji na temat obrazowania multi-pass można znaleźć w naszym artykule "Obrazowanie multi-pass w R-Studio".

Aby utworzyć obraz multi-pass dysku,
1. Wybierz dysk do obrazowania w panelu Widok Urządzenia i kliknij przycisk Utwórz Obraz.
Dysk twardy do obrazowania multi-pass.
Kliknij obraz, aby go powiększyć

2. Przejdź do zakładki Przetwarzanie Uszkodzonych Sektorów, wprowadź nazwę pliku, wybierz rodzaj obrazu, włącz opcję tworzenie obrazu multi-pass i jego parametry.
Zakładka przetwarzania uszkodzonego sektora
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Możesz przeczytać więcej na ten temat na stronie pomocy on-line R-Studio "Obrazowanie multi-pass".

Plik mapy sektora dysku jest opcjonalny dla rodzaju obrazu skompresowanego i obowiązkowy dla typu obrazu bajt po bajcie oraz VMDK.

Możesz także zmienić niektóre inne parametry obrazowania na innych zakładkach. Strona pomocy online R-Studio, "Obrazy", wyjaśnia je bardziej szczegółowo.

Kliknij przycisk OK, a R-Studio rozpocznie tworzenie pliku obrazu multi-pass, pokazując postęp procesu i statystyki.
Proces obrazowania multi-pass w R-Studio
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Po utworzeniu pliku obrazu możesz go załadować i przetworzyć tak jakby był fizycznym źródłem.
Obraz multi-pass w R-Studio
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Odzyskiwanie plików z komputera Mac Mini (końcówka 2014) przez sieć
Najlepszym sposobem zapewnienia fizycznego dostępu do dysku twardego komputera jest ręczne rozebranie komputera i podłączenie dysku do komputera, na którym znajduje się oprogramowanie do odzyskiwania danych. Ale komputery Apple są bardzo trudne do demontażu. Co więcej, ich urządzenia SSD są często wlutowane na twardo do ich płyt systemowych, co utrudnia lub uniemożliwia wykonanie takich czynności.

Jest inny sposób rozwiązania tego problemu: Odzyskiwanie danych przez sieć. Krótko mówiąc, R-Studio może uzyskać dostęp do dysków twardych na innym komputerze przez sieć i pracować z nimi tak, jakby był fizycznie zainstalowany na tym komputerze. Aby to zrobić, inny program, R-Studio Agent, powinien być uruchomiony na tym komputerze. Więcej informacji na temat tej koncepcji można znaleźć w naszym artykule "R-Studio: Odzyskiwanie Danych przez Sieć".

Istnieje też trzecie podejście do tego samego problemu: Użycie R-Studio Emergency. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym artykule "Odzyskiwanie Plików z Komputera Mac, Którego nie Można Uruchomić". Ale kiedy używasz R-Studio T80+, musisz uzyskać kod aktywacji sprzętu dla każdego nowego komputera, co może być niewygodne, zwłaszcza w przypadku prostych zadań. R-Studio Emergency dla licencji technika nie ma oczywiście tego wymogu.

Musisz pobrać R-Studio Agent for Mac i zapisać go na dysku flash USB. Zajmuje mniej niż 10 MB, więc można użyć prawie każdego dysku flash. Możesz użyć znacznie większego dysku flash do przechowywania odzyskanych plików, ale nie zapomnij sformatować go jako urządzenia exFAT, jeśli którykolwiek z plików jest większy niż 2 GB (na przykład duży film cyfrowy).
Odzyskiwanie plików z komputera Mac Mini przez sieć
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Komputer z R-Studio T80+ i Mac Mini można połączyć za pomocą dowolnej, konwencjonalnej sieci (przewodowy Ethernet, Wi-Fi, itp.), przez routera lub za pomocą kabla krosowego między dwoma komputerami.

Aby odzyskać pliki z komputera Mac Mini, wykonaj następujące czynności:
1. Podłącz dysk flash USB i kliknij dwukrotnie plik RStudioAgentEn9.

Pojawi się okno R-Studio Agent.
Dysk instalacyjny R-Studio Agent for Mac
Kliknij obraz, aby go powiększyć

2. Kliknij dwukrotnie plik R-Studio Agent.app zamiast przenosić go do folderu Aplikacje. Będzie działać bez instalacji, aby uniknąć kopiowania dużych danych na dysk systemowy.

R-Studio Agent się uruchomi i poprosi o rejestrację. Nie musisz rejestrować R-Studio Agent for Mac. Podczas pracy z R-Studio T80+ odzyskane pliki mogą być zapisywane nawet z niezarejestrowanym agentem, pomimo ostrzeżenia o agencie.

W zależności od wersji macOS komputera Mac Mini, może być konieczne dodanie R-Studio Agent for Mac do rozszerzenia systemu, aby mieć dostęp do plików na dysku systemowym. Firma Apple autoryzowała pełny dostęp dla R-Studio Agent for Mac nawet do dysków chronionych protokołem SIP.

3. Podaj hasło dla połączeń przychodzących i zapamiętaj port TCP/IP.
Konfiguracja R-Studio Agent for Mac
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Możesz określić adresy IP, z których Agent będzie akceptował połączenia. Może to być przydatne, gdy zamierzasz połączyć się z komputerem Mac Mini przez sieć lokalną, a nie przez połączenie bezpośrednie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji pomocy online R-Studio: R-Studio Agent for Mac.

Po określeniu wszystkich parametrów kliknij przycisk OK.

4. Zapamiętaj adres IP, pod którym R-Studio Agent for Mac czeka na połączenie z R-Studio.
Panel główny R-Studio Agent for Mac
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Następnie przejdź do komputera, na którym działa R-Studio T80+.

5. Kliknij przycisk Połącz i określ adres IP, port i hasło dla R-Studio Agent for Mac.
Łączenie R-Studio T80+ ze R-Studio Agent for Mac
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Następnie w oknie dialogowym kliknij przycisk Połącz i poczekaj na połączenie między R-Studio T80+ a agentem.

6. Sprawdź komputer zdalny, znajdź partycję z plikami do odzyskania, kliknij dwukrotnie partycję i poczekaj, aż R-Studio zakończy wyliczanie plików.
Komputer zdalny na panelu głównym R-Studio T80+
Kliknij obraz, aby go powiększyć

7. Przejdź do folderu z plikami, które wymagają odzyskania.
Pliki i foldery na komputerach Mac Mini
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Przeglądaj pliki, znajdź pliki, które chcesz odzyskać, oznacz je i odzyskaj zaznaczone pliki.

Możesz wyświetlić podgląd plików, klikając je dwukrotnie
Podgląd pliku na komputerze Mac Mini
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Więcej informacji na temat działań i przypadków odzyskiwania plików można znaleźć na stronie pomocy online R-Studio "Odzyskiwanie Danych za Pomocą R-Studio.".

Odzyskane pliki można zapisać na komputerze lokalnym lub na urządzeniach podłączonych do komputera Mac Mini. Ale nie zapomnij o bardzo ważnej zasadzie:

NIGDY NIE PRÓBUJ ZAPISYWAĆ ODZYSKANYCH PLIKÓW/FOLDERÓW NA TEJ SAMEJ PARTYCJI/DYSKU LOGICZNYM, NA KTÓRYM SIĘ ZNAJDUJĄ!
Może to spowodować nieprzewidywalne rezultaty, w tym utratę wszystkich danych.

Odzyskiwanie danych ze złożonego RAID (RAID-on-RAID lub zagnieżdżony system RAID)
Innym przykładem złożonego przypadku odzyskiwania danych jest odzyskiwanie danych ze złożonych systemów RAID. R-Studio ma wyjątkowe możliwości w tworzeniu bardzo złożonych układów RAID. Możesz przeczytać więcej na ten temat w naszym artykule "Prezentacja Odzyskiwania RAID."

Użyjemy konfiguracji RAID5+1 jako przykładu złożonego systemu RAID. Układ RAID5+1 to RAID1 (lustrzanka) w dwóch układach RAID 5.
Układ RAID5+1
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Konfiguracja RAID do przetestowania:

Rodzice pierwszego RAID5: Trzy obrazy dysku (RAID51_11, RAID51_12, RAID51_13)
Rodzice drugiego RAID5: Trzy obrazy dysku (RAID51_21, RAID51_22, RAID51_23)

Obie konfiguracje RAID5 mają ten sam układ:
Przesunięcie: 2048 sektorów
Rozmiar bloku: 32 KB
Tabela bloków (Prawa Synchroniczna):

PD 1 2
4 PD 3
5 6 PD

*PD oznacza parzystość danych.

Jeśli parametry RAID są nieznane, możesz znaleźć je automatycznie lub ręcznie. Przeczytaj nasze artykuły "Automatyczne Wykrywanie Parametrów RAID" lub "Znajdowanie Parametrów RAID".

Aby utworzyć konfigurację RAID5+1, wykonaj następujące czynności:
1. Załaduj pliki obrazów do R-Studio T80+:
Pliki graficzne załadowane do R-Studio T80+
Kliknij obraz, aby go powiększyć

2. Utwórz dwie konfiguracje RAID5, dodaj rodziców RAID do ich odpowiednich macierzy RAID i określ parametry RAID dla obu.
2 utwórz konfiguracje RAID5
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Więcej informacji o tworzeniu macierzy RAID i ustawianiu parametrów RAID można znaleźć na stronie pomocy online programu R-Studio "Zestawy Woluminów i RAIDy".

3. Utwórz wirtualne lustro i dodaj konfiguracje RAID5 do wirtualnego lustra.
Wirtualne lustro składające się z dwóch konfiguracji RAID5
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Teraz tworzony jest RAID5+1. Może być przetwarzany jak prawdziwy obiekt. Jego pliki można wyliczać, przeglądać i odzyskiwać.
Podgląd pliku na zrekonstruowanym RAID5+1
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Wnioski:
R-Studio T80+ to dobre rozwiązanie dla małych sklepów komputerowych i firm zajmujących się odzyskiwaniem danych. Jak pokazały nasze przykłady, może rozwiązywać dość złożone zadania odzyskiwania danych za przystępną cenę zaledwie 1 dolara na dzień. Licencja ta może zostać przedłużona/odnowiona, gdy program będzie ponownie potrzebny, a nawet uaktualniona do wieczystej licencji R-Studio Technician, jeśli zajdzie taka potrzeba.

korzyści R-Studio Technician
Funkcja/Licencja Pakiet R-Studio Technician R-Studio T80+ R-Studio Standalone
Wieloplatformowy Tak; Wersje Windows, Mac OS, Linux zawarte w jednym pakiecie R-Studio Technician. Nie są wymagane oddzielne licencje. NIE; Tylko oddzielna wersja systemu Windows lub Mac lub Linux.
Instalacje na licencję Jedna instalacja na licencję; nieograniczone tymczasowe instalacje na komputerach klientów lub dowolnym komputerze należącym do licencjobiorcy Jeden komputer na licencję; niezbywalna.
Użytek Komercyjny Tak; Licencja może być wykorzystana do dowolnego zysku komercyjnego. NIE
Śledztwo/Obsługa urządzeń innych firm Tak; Licencja może służyć do obsługi urządzeń innych firm. NIE
Tryb Śledczy Tak; Raport kryminalistyczny może zostać sporządzony i przedstawiony na rozprawach sądowych. NIE
Wersja Przenośna Tak; R-Studio można zainstalować na urządzeniu wymiennym; wersję przenośną można uruchomić z dowolnego komputera. NIE
R-Studio Emergency DOWOLNY komputer; NIE jest wymagany kod aktywacyjny. DOWOLNY komputer; Wymagany kod aktywacyjny. Tylko licencjonowana maszyna; Wymagany kod aktywacyjny.
Odwrócone macierze RAID Tak NIE
Edytor Szesnastkowy Zaawansowana przeglądarka i edytor szesnastkowy. Tylko zaawansowana przeglądarka Hex.
Obrazowanie Dysku Zaawansowany wieloprzebiegowy algorytm obrazowania dysku o zmiennych parametrach. Obrazowanie w czasie wykonywania. Podział obrazów. Prosty algorytm obrazowania dysku.
Mapa Sektorowa Tworzenie/działanie map sektorów, obsługa map sektorów z innego sprzętu/oprogramowania (DDI, HDDSuperClone, Ddrescue). NIE
Kreator Kopiowania Dysku Tak NIE
Montaż Obiektu Wirtualnego (RAID, regiony niestandardowe) Tak NIE
Format obrazu Tworzenie i odczytywanie: RDI, Bajt po bajcie i VMDK Tworzenie i odczytywanie: RDI, bajt po bajcie;
Czytanie: VMDK
Zarządzanie Dowiązaniami Symbolicznymi Tak NIE
Odzyskiwanie Danych przez Internet Tak; R-Studio działa w sieci firmowej i Internecie. Zaawansowane algorytmy do przechodzenia przez NAT i zapory sieciowe. Dołączona jest jedna zbywalna licencja R-Studio Agent. NIE
Wsparcie sprzętowe przy odzyskiwaniu danych Tak; DDI, Stabilizator USB/Pro i Rapid Spar firmy DeepSpar. Obsługa poważnych niestabilności odczytu dysku twardego. NIE
Sprzęt do odzyskiwania danych Jeden Stabilizator USB w zestawie bez dodatkowych kosztów * NIE NIE
Ważność Stały W wykupionym okresie Stały
Aktualizacje Za darmo przez rok W wykupionym okresie Za darmo przez rok
Dostęp do Internetu Niewymagane Wymagane Może wymagać ponownej instalacji/aktualizacji
Cena $899.00 od $80.00 ($1/dzień) $79.99
Kup Teraz Kup Teraz Kup Teraz

* Stabilizator USB (zgodny tylko z 64-bitowym systemem operacyjnym Windows 10/11) jest dostarczany przez firmę DeepSpar. Opłaty za wysyłkę i pakowanie są doliczane. Urządzenie może nie być wysyłane do niektórych krajów. Jeśli Twój adres wysyłki nie jest akceptowany w naszym formularzu zamówienia, skontaktuj się z DeepSpar PRZED złożeniem zamówienia. Możesz zrezygnować z dołączenia urządzenia do pakietu R-Studio Technician, ale nie ma to wpływu na cenę.

Informacje zwrotne dotyczące odzyskiwania danych
370 feedbacks
Rating: 4.8 / 5
I really love your R-Studio product, I am doing Data Recovery as a professional, I used RS since the early versions and I loved the product, as far as I can tell, R-Studio, especially the Tech Version (but including the standard) is one of the best and excellent tools for a pro to have in the arsenal of tools in a pro DR lab, especially combining with the specialized Data Recovery hardware providers like DeepSpar, and PC3000, the rest of `wannabees` out there are waste of time, strongly recommend
I lost more than 200K files from my NAS due to a mistake. I tried 3 different recovery solutions over the 4 TB raid disks, and all of them performed ok but to be honest none of them were able to Raw recover the files and rename them with meaningful names out of the Metadata like R-TT did, then I was able to sort again my files and pictures and kind of restore all of them.

R-TT may not be the easiest or most user-friendly solution, but the algorithm used for the renaming saved me THOUSAND of hours of opening ...
Just recovered my old ext4 partition with R-Studio after trying testdisk and R-Linux without success. That partition was overwritten by another ext4 partition and I was losing my hope until I tried R-Studio demo. It detected all my files and directories again!

Bought it and 100% recommend it for anyone with a similar issue.
Genuinely tried every free program available without luck of recovering a deleted file from months ago. Thinking my file was deleted forever and lose all hope I came across this website as a recommendation.

I was reluctant as it seemed pricey compared to other programs, but damn worth every penny. It managed to even find files I thought were wiped from existence.

Kudos to r-tools, thank you!
Why make incremental backups, when there is R-Studio?

I`m an IT professional who has worked from home for over a decade. Early on in my career, I configured an HP ProLiant Server (Raid 1+0) as a workstation that I would remote into from my laptop. As technology evolved, I began to use it only for email and as a config file repository.

A short while ago, one of the drives degraded, but the HP ProLiant Server (Raid 1+0) still functioned fine on the remaining drive. I was complacent and didn`t replace the ...