Zależy nam na dostarczaniu szybkich, wydajnych i przystępnych cenowo rozwiązań programowych, które wyznaczają nowe standardy w branży tworzenia oprogramowania.
 • dla Windowsa
 • dla Windowsa
 • R-Studio
 • Integracja ze sprzętem do odzyskiwania dysku twardego

Branża IT ma rosnące zapotrzebowanie na profesjonalny sprzęt do odzyskiwania danych, którym może odzyskać uszkodzone dyski, czyli dyski, których nie można odzyskać za pomocą oprogramowania do odzyskiwania danych. Wiele z tych dysków ma problemy z niestabilnością odczytu dysku, takie jak licznie uszkodzone sektory, sporadyczne stany braku odpowiedzi i bardzo wolne czasy przetwarzania poleceń. Dyski te można odzyskać za pomocą profesjonalnego sprzętu do odzyskiwania danych z dysków, bez konieczności wymiany części mechanicznych lub elektronicznych. Dyski z takimi problemami zwykle powodują, że oprogramowanie systemowe (BIOS/OS) przestaje odpowiadać lub w ogóle nie rozpoznaje dysku. Ponieważ problem występuje na poziomie BIOS/OS, jego rozwiązanie wymaga inwestycji w dedykowany sprzęt.

R-Studio udostępnia teraz funkcje na poziomie sprzętowym dysków twardych, w oparciu o integrację z DeepSpar Disk Imager (DDI). Ta integracja pozwala na:

 • Korzyści dla użytkowników R-Studio
  • Niskopoziomowe rozwiązanie sprzętowe z pominięciem BIOS komputera
  • Wyłącz określone głowice do odczytu/zapisu dysku
  • Wyłącz Podsystem SMART, Błędną Realokację Sektora i Odczyt z Wyprzedzeniem
  • Limit czasu odczytu sektora kontrolowany przez polecenia resetowania oprogramowania/sprzętu/napędu PHY
  • Analiza poziomu bitowego uszkodzonych danych w celu odfiltrowania szumu kanału odczytu i zapisu
  • W pełni konfigurowalne obrazowanie wieloprzebiegowe
 • Korzyści dla użytkowników DDI
  • Szerszy zakres obsługiwanych systemów plików i ich różnych wariantów
  • Obrazowanie oparte na plikach bezpośrednio z macierzy RAID
  • Rozbudowane możliwości odzyskiwania surowych plików
  • Ulepszone algorytmy odzyskiwania systemu plików
  • Przyjazny do użytkownika interfejs R-Studio
  • Rozszerzona funkcjonalność raportowania

Następnym krokiem oprogramowania do odzyskiwania będzie sprzęt do odzyskiwania danych z dysku. Dlaczego? Oto lista procedur i narzędzi zaangażowanych w profesjonalne procesy odzyskiwania danych, uszeregowane według zwrotu z inwestycji (na podstawie początkowego i operacyjnego czasu/kosztów/ryzyka):

 • Oprogramowanie do Odzyskiwania Logicznego:
  Niski koszt początkowy i minimalna wymagana wiedza, ponieważ oprogramowanie automatyzuje większość zadań.
 • Obrazowanie Odzyskiwania Danych:
  Umiarkowany koszt początkowy i niewielka wiedza wymagana do wykonywania operacji obrazowania dysku. Brak kosztów operacyjnych.
 • Wymiana Płyty Dysku Twardego
  (również przeniesienie zewnętrznego układu ROM z uszkodzonej płyty do dawcy): Brak kosztów początkowych, ale wysoki czas operacyjny/koszty/ryzyko i wiedza specjalistyczna wymagana do znalezienia kompatybilnego dawcy.
 • Naprawa Oprogramowania
  (Obszar Systemu Napędowego i Pamięć ROM): Znacznie wyższy początkowy koszt sprzętu i wiedzy specjalistycznej w porównaniu z obrazowaniem dysku.
 • Przeniesienie Głowic/Platerów
  Bardzo wysoki czas operacyjny/koszty/ryzyko i wiedza specjalistyczna.

Ta nowa integracja pozwala naszym użytkownikom na łatwe dodawanie możliwości obrazowania odzyskiwania danych do swoich procesów. Rezultatem jest przyjazne dla użytkownika środowisko R-Studio wykorzystujące zaawansowane algorytmy do wyszukiwania plików za pomocą wydajnego sprzętu Disk Imager DeepSpar, który znakomicie radzi sobie z niestabilnością dysku.

Disk Imager DeepSpar PCle należy zainstalować w oddzielnym komputerze sieciowym (komputerze DDI), do którego są podłączone dyski źródłowe i klonujące. Komputer DDI należy uruchomić za pomocą rozruchowego pendrive'a dostarczonego z płytą. R-Studio uruchomiony na innym komputerze (komputer R-Studio) uzyskuje dostęp do dysku za pośrednictwem sieci lokalnej. Tak więc wszystkie operacje odzyskiwania danych są wykonywane za pomocą następującej konfiguracji:

Integracja ze sprzętem do odzyskiwania dysku twardego

Taka integracja umożliwia wykonywanie obrazowania w trybie plik po pliku, bez konieczności obrazowania całego dysku źródłowego przed analizą i naprawą struktury systemu plików. Innymi słowy, ilekroć R-Studio musi przeanalizować konkretny element systemu plików, taki jak MBR, sektor rozruchowy lub rekord MFT, sektory należące do tych elementów są pobierane przez DDI z dysku źródłowego, skopiowane na dysk klonowania, a następnie zwrócone do R-Studio przez sieć.

Dyski DDI pojawiają się w panelu Dysków R-Studio jako zwykłe obiekty dyskowe i mogą być jako takie przetwarzane. Dla przykładu można je włączyć do obiektów RAID.

Ponadto R-Studio może odczytywać i przetwarzać obrazy oraz mapy dysków utworzone przez samodzielny sprzęt DDI.

Artykuły Dotyczące Odzyskiwania Danych
Artykuły dotyczące Prywatności na PC