Zależy nam na dostarczaniu szybkich, wydajnych i przystępnych cenowo rozwiązań programowych, które wyznaczają nowe standardy w branży tworzenia oprogramowania.
  • Jak Korzystać z Pakietu R-Studio Corporate

Utrata danych nie musi być katastrofalna. Najczęstsze przypadki utraty danych ograniczają się do uszkodzenia danych na urządzeniach pamięci masowej, podczas gdy sprzęt w komputerze pozostaje w pełni funkcjonalny. Dzięki odpowiednim programom oraz właściwemu podejściu możesz szybko i ekonomicznie przywrócić dane bez konieczności wzywania drogiego konsultanta lub demontażu jakiegokolwiek sprzętu.

Pakiet R-Studio Corporate to zestaw potężnych narzędzi do odzyskiwania danych, które są wystarczająco skuteczne w środowisku korporacyjnym i wystarczająco intuicyjne, aby mógł ich używać każdy technik posiadający praktyczną wiedzę z zakresu administrowania systemami. Kluczem jest tutaj użycie odpowiednich narzędzi i podjęcie natychmiastowych, odpowiednich działań, unikając typowych błędów, które mogą spowodować dalszą lub trwałą utratę danych. R-Studio Corporate i nasz szczegółowy Przewodnik Odzyskiwania Danych zapewniają wszystko, czego potrzebujesz, aby bezpiecznie i szybko odzyskać dane. Nie jest wymagana specjalistyczna wiedza techniczna ani demontaż komputera.

Co Powoduje Utratę Danych?
Zwykle łatwo jest określić przynajmniej przybliżoną przyczynę logicznego uszkodzenia danych: Nieudane uaktualnienie systemu operacyjnego, przerwa w dostawie prądu lub przerwany transfer danych. Kiedy takie zdarzenia mają miejsce, jest prawie pewne, że masz do czynienia z logiczną awarią, a nie problemem sprzętowym. Dzieje się tak, nawet jeśli komputer nie uruchamia się poprawnie.

To jest dobra wiadomość. Oznacza to, że Twoje dane nadal tam są, nawet jeśli nie można uruchomić systemu lub nie można rozpoznać dysku twardego. W takich przypadkach utracono system plików lub metadane, co oznacza, że typowy system operacyjny nie wie już, jak znaleźć Twoje dane. Ale R-Studio Corporate wie jak sobie z tym poradzić.

Zanim Zaczniesz
Odzyskiwanie danych po awarii logicznej może mieć bardzo wysoki wskaźnik sukcesu, ale zależy to od podjęcia właściwych działań we właściwym czasie. Zanim podejmiesz jakiekolwiek działania związane z odzyskiwaniem danych, poświęć trochę czasu na omówienie kilku ważnych punktów.

  • Natychmiast przestań używać dysku. Gdy dane zostały uszkodzone lub przypadkowo usunięte, zapisanie nowych danych na dysku znacznie zmniejsza szanse na odzyskanie plików. Instalacja oprogramowania i próba odzyskania danych powoduje zapisanie nowych danych na dysku. Nawet uruchomienie komputera powoduje zapisanie nowych danych na dysku, ponieważ podczas uruchamiania następuje szereg procesów rozruchowych, zapisywania rejestrów i działań czyszczących.
  • Rozpocznij proces odzyskiwania tak szybko, jak to możliwe. Nie opóźniaj odzyskiwania danych, zwłaszcza w przypadku systemów, które pozostają w trybie online - nawet w stanie bezczynności - po utracie danych. Procesy w tle i normalne korzystanie z komputera mogą trwale nadpisać Twoje stare dane.
  • Nie próbuj odzyskiwania danych programowych w przypadku awarii fizycznej. W rzadszych przypadkach utrata danych jest spowodowana awarią sprzętu. Jeśli sam dysk twardy lub urządzenie pamięci masowej ma awarie mechaniczne, odzyskiwanie danych staje się znacznie bardziej ryzykowne i wymagające. Sama próba uzyskania dostępu do dysku może spowodować dodatkowe, nieodwracalne uszkodzenia. Jeśli podejrzewasz uszkodzenie sprzętu, nie próbuj odzyskiwać danych. Zamiast tego zanieś dysk do specjalisty od odzyskiwania danych, który może użyć specjalistycznych narzędzi do analizy i odzyskiwania danych bez powodowania dalszych uszkodzeń. Przyczyny awarii dysku twardego to przepięcia, przegrzanie, wstrząsy (np. upuszczenie laptopa), wyładowania elektrostatyczne lub zwykłe zużycie. Nieregularne zachowanie, sporadyczne błędy odczytu/zapisu oraz odgłosy klikania są prekursorami mechanicznej awarii dysku twardego.

Jak Działa Odzyskiwanie Danych Przez Sieć
Pakiet R-Studio Corporate zapewnia unikalną i potężną metodę przywracania danych, która ogranicza niektóre nieodłączne ryzyko odzyskiwania danych, jednocześnie eliminując niektóre z typowych wyzwań. W idealnej konfiguracji R-Studio Agent jest preinstalowany na komputerach klientów, którzy są ofiarami utraty danych, podczas gdy R-Studio Corporate jest instalowany na innym komputerze w sieci. Pozwala to na rozpoczęcie odzyskiwania danych natychmiast po zdarzeniu utraty danych bez konieczności instalowania nowego oprogramowania lub konfigurowania maszyny docelowej. Odzyskiwanie odbywa się tak, jakby technik pracował bezpośrednio na komputerze docelowym, ale cały proces jest kontrolowany przez zdalny komputer z zainstalowanym R-Studio Corporate. W przypadku komputerów, których nie można uruchomić, można użyć programu R-Studio Agent Emergency.

Ma to wiele zalet:
1. Szybki dostęp do maszyny docelowej. Czas ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o odzyskiwanie danych, a szybkie rozpoczęcie pracy zwiększa szanse na pomyślne odzyskanie danych.
2. Nie jest wymagana konfiguracja ani instalacja. Zapisywanie danych na dysku twardym może spowodować dalszą utratę danych. Z preinstalowanym R-Studio Agent to ryzyko jest usuwane.
3. Pełny dostęp do dysków twardych i urządzeń pamięci masowej bez fizycznego usuwania sprzętu. Dostęp do dysków twardych może być technicznie lub logistycznie trudny. Ponadto sprzęt IT jest często plombowany przez dostawców, a złamanie plomby może spowodować utratę gwarancji. W przypadku odzyskiwania danych sieciowych nie jest to konieczne. W przypadku przedsiębiorstw z wieloma lokalizacjami umożliwia to scentralizowanym działom IT wykonywanie odzyskiwania danych z dowolnej lokalizacji.
4. Odzyskiwanie danych z macierzy RAID i złożonych sieci pamięci masowej. Fizyczne usuwanie urządzeń i próba wirtualnego odbudowania macierzy RAID lub sieci pamięci masowej na maszynie do odzyskiwania danych może być trudne, o ile nie niemożliwe. Dzięki R-Studio Corporate odzyskiwanie danych można przeprowadzić bezpośrednio w tych systemach.

Naszym klientom korporacyjnym oferujemy pakiet R-Studio Corporate, który pozwala wdrożyć tę koncepcję przy znacznie niższych kosztach w porównaniu z zakupem wielu licencji R-Studio Standalone. Nasz korporacyjny pakiet R-Studio Corporate umożliwia zakup pojedynczej licencji R-Studio Corporate na główną maszynę do odzyskiwania danych i otrzymanie jednej licencji R-Studio Agent lub R-Studio Agent Emergency bez dodatkowych opłat. Poniższy rysunek przedstawia typowy układ sieci i ilustruje jak używać licencji R-Studio Corporate oraz R-Studio Agent, aby skutecznie chronić się przed utratą danych.

Rys. Układ odzyskiwania danych sieciowych
Rys. Układ odzyskiwania danych sieciowych
Kliknij obrazek, aby go powiększyć

Kilka uwag wyjaśniających do tego układu:

R-Studio Corporate
W zależności od środowiska sieciowego podczas zamawiania pakietu możesz wybrać R-Studio dla systemów Windows, Mac lub Linux. Są takie same pod względem funkcjonalności. R-Studio Corporate nie wymaga dedykowanej stacji roboczej. Można go uruchomić na dowolnym odpowiednim komputerze, na przykład na komputerze administratora. Za pomocą programu można wykonać zarówno lokalne odzyskiwanie danych z bezpośrednio podłączonych urządzeń, jak i zdalne odzyskiwanie danych z innych komputerów, na których uruchomiony jest R-Studio Agent.

R-Studio Agent
Podobnie jak w przypadku R-Studio Corporate, może to być R-Studio Agent dla Windows, Mac lub Linux w zależności od środowiska sieciowego. Każda edycja R-Studio Agent współpracuje z dowolną edycją R-Studio Corporate. Na przykład możesz użyć R-Studio Corporate dla Linux na stacji roboczej odzyskiwania, aby odzyskać dane z komputera docelowego z zainstalowanym Agentem R-Studio dla Windows. Możesz również użyć R-Studio Agent Emergency do awaryjnego odzyskiwania danych w sieci, zgodnie z postanowieniami licencyjnymi omówionymi poniżej.

Postanowienia licencyjne są następujące:

  • R-Studio Corporate nie może być używany do komercyjnego odzyskiwania danych ani żadnych usług kryminalistycznych, gdy badane są urządzenia innych firm. Musisz kupić licencję Technika, jeśli chcesz rozpocząć odzyskiwanie danych lub świadczyć usługi kryminalistyki cyfrowej.
  • Licencja R-Studio Corporate jest niezbywalna, a po jej zainstalowaniu i zarejestrowaniu nie można jej usunąć z licencjonowanego komputera ani zainstalować na innym.
  • Licencje R-Studio Agent i Agent Emergency zawarte w pakiecie Corporate mogą być przenoszone między komputerami licencjobiorcy, pod warunkiem, że nie są używane na więcej niż jednym komputerze jednocześnie i nie są wykorzystywane do wykonywania usług komercyjnego odzyskiwania danych lub w kryminalistyce.

Ten artykuł zawiera omówienie pakietu R-Studio Corporate i typowego układu sieci. Przykłady odzyskiwania danych w sieci znajdziesz w naszych artykułach Odzyskiwanie Danych Przez Sieć oraz Awaryjne Odzyskiwanie Danych Przez Sieć.

Informacje zwrotne dotyczące odzyskiwania danych
370 feedbacks
Rating: 4.8 / 5
I really love your R-Studio product, I am doing Data Recovery as a professional, I used RS since the early versions and I loved the product, as far as I can tell, R-Studio, especially the Tech Version (but including the standard) is one of the best and excellent tools for a pro to have in the arsenal of tools in a pro DR lab, especially combining with the specialized Data Recovery hardware providers like DeepSpar, and PC3000, the rest of `wannabees` out there are waste of time, strongly recommend
I lost more than 200K files from my NAS due to a mistake. I tried 3 different recovery solutions over the 4 TB raid disks, and all of them performed ok but to be honest none of them were able to Raw recover the files and rename them with meaningful names out of the Metadata like R-TT did, then I was able to sort again my files and pictures and kind of restore all of them.

R-TT may not be the easiest or most user-friendly solution, but the algorithm used for the renaming saved me THOUSAND of hours of opening ...
Just recovered my old ext4 partition with R-Studio after trying testdisk and R-Linux without success. That partition was overwritten by another ext4 partition and I was losing my hope until I tried R-Studio demo. It detected all my files and directories again!

Bought it and 100% recommend it for anyone with a similar issue.
Genuinely tried every free program available without luck of recovering a deleted file from months ago. Thinking my file was deleted forever and lose all hope I came across this website as a recommendation.

I was reluctant as it seemed pricey compared to other programs, but damn worth every penny. It managed to even find files I thought were wiped from existence.

Kudos to r-tools, thank you!
Why make incremental backups, when there is R-Studio?

I`m an IT professional who has worked from home for over a decade. Early on in my career, I configured an HP ProLiant Server (Raid 1+0) as a workstation that I would remote into from my laptop. As technology evolved, I began to use it only for email and as a config file repository.

A short while ago, one of the drives degraded, but the HP ProLiant Server (Raid 1+0) still functioned fine on the remaining drive. I was complacent and didn`t replace the ...