Zależy nam na dostarczaniu szybkich, wydajnych i przystępnych cenowo rozwiązań programowych, które wyznaczają nowe standardy w branży tworzenia oprogramowania.
  • Prezentacja Odzyskiwania RAID

R-Studio wykrywa i traktuje prawidłowe oprogramowanie lub sprzętowe macierze RAID jako zwykłe dyski/woluminy. Ale co zrobić, jeśli masz tylko dyski lub obrazy dysków wadliwego RAID? R-Studio może nadal pomóc w odzyskaniu danych, pod warunkiem, że dyski niezbędne do działania macierzy RAID działają lub masz obrazy tych dysków. Liczba dysków potrzebnych do odzyskania danych zależy od układu RAID. Na przykład w przypadku lustrzanej kopii (RAID 1) dwóch dysków przynajmniej jeden musi być prawidłowy, podczas gdy w przypadku macierzy RAID 5 obejmującej trzy dyski liczba prawidłowych dysków powinna wynosić dwa.

Praca z macierzami RAID w R-Studio opiera się na koncepcji zestawów woluminów wirtualnych i macierzy RAID. Oznacza to, że możesz skonstruować oryginalny RAID z jego dysków i/lub obrazów dysków w R-Studio i przetwarzać go tak, jak każdy inny obiekt urządzenia. Taki wirtualny obiekt można wyszukiwać i skanować, a pliki na nim znalezione można odzyskać w taki sam sposób, jak z normalnych dysków/woluminów.

Wirtualne macierze RAID mogą być tworzone przy użyciu dowolnych obiektów urządzenia widocznych w R-Studio, niezależnie od tego, czy są to dyski twarde, dyski logiczne czy obrazy.

Należy pamiętać, że wirtualne woluminy i macierze RAID są obiektami czysto wirtualnymi, a R-Studio nie zapisuje niczego na urządzeniach, z których takie obiekty są tworzone.

Więcej informacji o pracy z RAID można znaleźć w pomocy online R-Studio: Zestawy Woluminów i RAIDy.

R-Studio obsługuje wiele poziomów i typów RAID. W tym artykule opisano tworzenie i pracę z następującymi konfiguracjami RAID:

Zacznijmy proces nauki pracy z macierzami RAID w R-Studio od stworzenia prostego RAID 5:

Tworzenie Prostej Wirtualnej Macierzy RAID 5
Parametry:
1. Liczba dysków: trzy
2. Obiekty w R-Studio: #1 SCSI(3:0), #2 SCSI(3:1), #3 SCSI(3:2)
3. Rozmiar bloku: 64 KB
4. Przesunięcie: 0
5. Kolejność bloków: Lewa Asynchroniczna (Ciągła)

1 2 PD
3 PD 4
PD 5 6

Gdzie PD oznacza parzystość danych

Tworzenie wirtualnej macierzy RAID, krok 1
Kliknij obraz, aby go powiększyć
Aby stworzyć taki RAID…
1. Kliknij przycisk Utwórz zestawy woluminów wirtualnych lub macierz RAID i wybierz Utwórz Wirtualny Blok RAID. Nowo utworzony wirtualny obiekt RAID5 pojawi się w panelu Dysk, a zakładka Rodzice pojawi się w panelu głównym R-Studio.
Sprawdź, czy wybrana jest opcja Zastosuj zmiany natychmiast.

Tworzenie wirtualnej macierzy RAID, krok 2
Kliknij obraz, aby go powiększyć
2. Przeciągnij obiekty, z których chcemy utworzyć RAID5 do zakładki Rodzice i umieść je we właściwej kolejności, to znaczy SCSI(3:0), SCSI(3:1), SCSI(3:2).

3. Określ prawidłową kolejność bloków i przesunięcie (w sektorach). Jak tylko R-Studio wykryje poprawny system plików, nowy obiekt Partycja 1 pojawi się w panelu Dysk.

Możemy przetworzyć tę partycję jako rzeczywisty obiekt.

Wyliczmy pliki na tej partycji. Wystarczy dwukrotnie kliknąć obiekt i zobaczyć strukturę folderów/plików na wirtualnej macierzy RAID 5.

Wyliczenie Plików
Kliknij obraz, aby go powiększyć
Możemy sprawdzić, czy poprawnie skonstruowaliśmy RAID5. Wystarczy dwukrotnie kliknąć plik graficzny, a R-Studio wyświetli jego podgląd.
Podgląd Pliku
Kliknij obraz, aby go powiększyć
Pamiętaj, że musisz poprawnie określić każdy parametr RAID, czy to kolejność urządzenia, przesunięcie, kolejność bloków i rozmiar, aby pomyślnie odzyskać pliki. R-Studio czasami może wykryć obiekt z poprawnym systemem plików, nawet jeśli jeden z parametrów nie jest poprawny, dlatego dobrym pomysłem jest wyświetlenie podglądu pliku - im większy, tym lepszy - w celu sprawdzenia, czy poprawnie skonstruowałeś macierz RAID. Użyj tego wzoru, aby określić minimalny zalecany rozmiar:

Rozmiar bloku * (liczba dysków -1)

W naszym przypadku minimalny rozmiar pliku wynosiłby 64 KB (rozmiar bloku), trzy dyski minus jeden dysk (2), co daje 128 KB.

O tym, jak znaleźć parametry RAID możesz przeczytać w naszych artykułach: Automatycznie: Automatyczne Wykrywanie Parametrów RAID lub Ręcznie: Znajdowanie Parametrów RAID.

Możesz także tworzyć własne konfiguracje RAID, zapisywać je, a następnie edytować i ponownie ładować. Jeśli brakuje niektórych obiektów, możesz zastąpić je obiektami Brakujący Dysk lub Puste Miejsce. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz sekcję pomocy online R-Studio: Praca z Zaawansowanymi Układami RAID.

Włączanie Dysków w Trybie On-Line i Off-Line
Możesz włączyć obiekty na wirtualnej macierzy RAID lub zestawie woluminu w trybie online i offline, wybierając/wyłączając Włącz na karcie Rodzice. Może to być przydatne, na przykład, jeśli chcesz zobaczyć, który dysk jest nieaktualny w macierzy RAID 5.
Po wyłączeniu obiektu, R-Studio zastępuje go wewnętrznie brakującym obiektem dysku równym rozmiarowi dysku offline.

Teraz możemy przejść do bardziej zaawansowanego przykładu.

Tworzenie Zaawansowanej Wirtualnej Macierzy RAID 5
Teraz użyjemy obrazów dysków jako obiektów, z których utworzymy RAID5

Parametry
1. Liczba dysków: trzy
2. Obiekty w R-Studio: Pliki obrazów dysku: Y:\Disk1.dsk, Y:\Disk2.dsk, Y:\Disk3.dsk
3. Rozmiar bloku: 4 KB
4. Przesunięcie: 16 MB (32768 sektorów)
5. Kolejność bloków: Niestandardowa

PD 1 2
PD 3 4
PD 5 6
7 PD 8
9 PD 10
11 PD 12
13 14 PD
15 16 PD
17 18 PD

Aby stworzyć taki RAID,
1. Kliknij przycisk Utwórz zestawy woluminów wirtualnych lub RAID i wybierz Utwórz Wirtualny Blok RAID. Nowo utworzony obiekt Bloku Wirtualnego RAID pojawi się w panelu Dyski, a zakładka Rodzice pojawi się w panelu głównym R-Studio.

Tworzenie złożonej wirtualnej macierzy RAID, krok 1
Kliknij obraz, aby go powiększyć
Sprawdź, czy opcja Zastosuj zmiany natychmiast jest wyczyszczona, ponieważ będziemy tutaj dużo edytować i nie ma powodu, aby R-Studio wdrażał zmiany, dopóki nie skończymy.

2. Przeciągnij obiekty, z których chcemy utworzyć RAID 5 do zakładki Rodzice.

Tworzenie złożonej wirtualnej macierzy RAID, krok 2
Kliknij obraz, aby go powiększyć
Następnie umieść je we właściwej kolejności, czyli Y:\Disk1.dsk, Y:\Disk2.dsk, Y:\Disk3.dsk.
W typie RAID wybierz opcję niestandardowy i wprowadź rozmiar bloku oraz przesunięcie na karcie Rodzice. Na razie zignoruj pole kolejność bloków.

3. Ręcznie wprowadź 9 w polu Liczba wierszy na karcie Rodzice. Pole kolejność bloków zmieni się na Niestandardowe. Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę kolejność bloków i wybierz Wyczyść wszystko

Tworzenie złożonej wirtualnej macierzy RAID, krok 3
Kliknij obraz, aby go powiększyć
Wprowadź kolejność bloków w tabeli na karcie Rodzice. Użyj okna Sekwencje RAID, aby poruszać się po tabeli.
Za pomocą klawiatury: Użyj klawiszy strzałek do nawigacji, a klawiszy cyfr i P do wprowadzania kolejności bloków.
Za pomocą myszy: Kliknij komórkę prawym przyciskiem myszy i wybierz liczbę lub parzystość z menu skrótów. Jeśli tabela bloków jest zbyt duża, lepiej wprowadzić cyfry za pomocą klawiatury.
Poprawki: R-Studio wskaże, czy niektóre cyfry są nieprawidłowe, zaznaczając komórkę czerwonym kolorem. Przejdź do żądanej komórki i wprowadź poprawną wartość. Użyj klawisza Usuń, aby wyczyścić komórkę.
Wyczyść tabelę: Kliknij tabelę prawym przyciskiem myszy i z menu skrótów wybierz Wyczyść wszystko.

4. Kiedy zakończymy wypełnianie tabeli kolejności bloków, kliknij przycisk Zastosuj na karcie Rodzice.
Tworzenie złożonej wirtualnej macierzy RAID, krok 4
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Jak tylko R-Studio wykryje poprawny system plików, nowy obiekt Wolumen Bezpośredni pojawi się w panelu Dysk. Możemy przetworzyć tę partycję jako rzeczywisty obiekt.

Wyliczmy pliki na tej partycji. Kliknij ją dwukrotnie i zobacz strukturę folderów/plików na wirtualnej macierzy RAID 5.

Wyliczenie Plików
Kliknij obraz, aby go powiększyć
Możemy sprawdzić, czy poprawnie skonstruowaliśmy RAID 5. Wystarczy dwukrotnie kliknąć plik graficzny, a R-Studio wyświetli jego podgląd.

Podgląd Pliku
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Możesz także utworzyć własne konfiguracje RAID, używając pliku opisu dla konfiguracji RAID. Zobacz pomoc online R-Studio: Składnia pliku opisu dla konfiguracji RAID, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Odzyskiwanie danych ze złożonej macierzy RAID (RAID-on-RAID lub zagnieżdżony system RAID)
Użyjemy konfiguracji RAID5+1 jako przykładu złożonego systemu RAID. Układ RAID5+1 to RAID1 (kopia) w dwóch układach RAID 5.

Układ RAID5+1
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Konfiguracja RAID do przetestowania:

  • Rodzice pierwszego RAID5: Trzy obrazy dysków (RAID51_11, RAID51_12, RAID51_13)
  • Rodzice drugiego RAID5: Trzy obrazy dysków (RAID51_21, RAID51_22, RAID51_23)

Obie macierze RAID 5 mają ten sam układ:

  • Przesunięcie: 2048 sektorów
  • Rozmiar bloku: 32 KB
  • Tabela bloków (Prawa Synchroniczna):
PD 1 2
4 PD 3
5 6 PD

Gdzie PD oznacza parzystość danych

Jeśli parametry RAID są nieznane, możesz je znaleźć automatycznie lub ręcznie.

Aby utworzyć RAID5+1, wykonaj następujące czynności:
1. Załaduj pliki obrazów do R-Studio:

Pliki obrazów załadowane do R-Studio
Kliknij obraz, aby go powiększyć

2. Utwórz dwie macierze RAID 5, dodaj rodziców RAID do ich odpowiednich macierzy RAID i określ parametry RAID dla obu macierzy RAID 5.

2 utworzone macierze RAID 5
Kliknij obraz, aby go powiększyć

3. Utwórz wirtualne lustro i dodaj macierze RAID do wirtualnego lustra.

Wirtualne lustro składające się z dwóch macierzy RAID
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Teraz, gdy utworzono RAID5+1, można ją przetwarzać jak prawdziwy obiekt. Jej pliki można wyliczać, przeglądać i odzyskiwać.

Podgląd pliku na zrekonstruowanym RAID5+1
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Woluminy utworzone przez różnych menedżerów dysków i woluminów.
R-Studio może rozpoznawać takie woluminy i automatycznie składać je z ich komponentów. Obecnie obsługiwani są następujący menedżerowie:

R-Studio może je automatycznie montować, nawet jeśli ich bazy danych są lekko uszkodzone. Jeśli niektóre komponenty są tak poważnie uszkodzone, że R-Studio nie może ich rozpoznać, można je dodać ręcznie. Możesz przeczytać więcej o pracy z takimi obiektami w pomocy online R-Studio: Menadżery Różnych Dysków i Woluminów.

Pozwolimy R-Studio złożyć przestrzeń magazynową systemu Windows (WSS) skonfigurowaną jako urządzenie z kontrolą parzystości.

Gdy komponenty WSS są podłączone do komputera, R-Studio automatycznie je rozpoznaje i montuje w WSS.

Automatycznie utworzone miejsce do magazynowania systemu Windows
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Zwróć uwagę, że mogą to być dwie instancje WSS (lub inny obiekt rozpoznawalny przez system Windows), jeden złożony przez R-Studio, drugi przez sam system Windows. Ich zawartość może być zupełnie inna, jeśli system plików tego obiektu jest uszkodzony.

Po wybraniu WSS, R-Studio podświetla jego komponenty. Podświetla również przestrzeń dyskową, którą system Windows może sam utworzyć z tych samych komponentów.

Zakładka Komponenty WSS pozwala na ręczne odłączenie lub połączenie komponentów, na przykład jeśli są one tak uszkodzone, że R-Studio nie może ich rozpoznać jako części WSS.

Ręczne dodawanie składnika do przestrzeni do magazynowania systemu Windows
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Wybierz obiekt z listy rozwijanej i kliknij przycisk Połącz. R-Studio na niebiesko wyświetla obiekty, które rozpoznaje jako komponenty przestrzeni dyskowej.

Przestrzeń dyskowa systemu Windows z ręcznie dodanym komponentem
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Możesz natychmiast przełączyć się na konfigurację przestrzeni dyskowej, która według R-Studio jest najbardziej prawdopodobna, klikając przycisk Złóż Ponownie.

Podłączanie wirtualnych macierzy RAID do systemu operacyjnego
(Tylko wersja dla technika)
R-Studio może podłączyć dowolny wirtualny obiekt w swoim Panelu Urządzeń (RAID dołączone) do systemu operacyjnego hosta jako wirtualne dyski fizyczne tylko do odczytu lub partycje dysku. Po podłączeniu pliki w tych obiektach stają się dostępne dla systemu i innych zainstalowanych programów.

Ta opcja jest przydatna, gdy musisz skopiować niektóre pliki z tego obiektu zamiast odzyskać wszystkie pliki i potrzebujesz określonej aplikacji do odtwarzania tych plików lub R-Studio nie obsługuje obecnie systemu plików tego wirtualnego obiektu i potrzebujesz innego programu do odzyskiwania danych, aby je przetworzyć.

Użyjemy R-Studio do złożenia wirtualnego RAID5 z obrazów jego dysków nadrzędnych, a następnie połączymy ten wirtualny RAID5 z systemem hosta, aby uzyskać dostęp do jego plików.

Aby podłączyć RAID5 do systemu
1. Załaduj obrazy dysków i złóż z nich wirtualny RAID5.

Zmontowany wirtualny RAID5
Kliknij obraz, aby go powiększyć

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy Wirtualny Blok RAID 1 i z menu skrótów wybierz opcję Zamontuj.

Podłączanie wirtualnej macierzy RAID5 do systemu operacyjnego hosta
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Wybierz opcję Zamontuj jako: Partycja, aby natychmiast udostępnić obiekt systemowi operacyjnemu hosta. Możesz również wybrać opcję Zamontuj jako: Dysk fizyczny, jeśli obiekt zawiera kilka partycji. Przeczytaj sekcję pomocy online R-Studio Technician, aby dowiedzieć się, która opcja jest bardziej odpowiednia w Twoim przypadku: Podłączanie Obiektów Wirtualnych do Systemu jako Dysków Wirtualnych.

Podłączony obiekt pojawi się w głównym panelu R-Studio

Połączona wirtualna partycja w R-Studio
Kliknij obraz, aby go powiększyć

oraz w Menedżerze Dysków systemu Windows:

Połączona wirtualna partycja w Menedżerze Dysków systemu Windows
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Teraz pliki na tej partycji stają się dostępne dla systemu operacyjnego hosta.

Pliki na podłączonej wirtualnej partycji
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Informacje zwrotne dotyczące odzyskiwania danych
370 feedbacks
Rating: 4.8 / 5
I really love your R-Studio product, I am doing Data Recovery as a professional, I used RS since the early versions and I loved the product, as far as I can tell, R-Studio, especially the Tech Version (but including the standard) is one of the best and excellent tools for a pro to have in the arsenal of tools in a pro DR lab, especially combining with the specialized Data Recovery hardware providers like DeepSpar, and PC3000, the rest of `wannabees` out there are waste of time, strongly recommend
I lost more than 200K files from my NAS due to a mistake. I tried 3 different recovery solutions over the 4 TB raid disks, and all of them performed ok but to be honest none of them were able to Raw recover the files and rename them with meaningful names out of the Metadata like R-TT did, then I was able to sort again my files and pictures and kind of restore all of them.

R-TT may not be the easiest or most user-friendly solution, but the algorithm used for the renaming saved me THOUSAND of hours of opening ...
Just recovered my old ext4 partition with R-Studio after trying testdisk and R-Linux without success. That partition was overwritten by another ext4 partition and I was losing my hope until I tried R-Studio demo. It detected all my files and directories again!

Bought it and 100% recommend it for anyone with a similar issue.
Genuinely tried every free program available without luck of recovering a deleted file from months ago. Thinking my file was deleted forever and lose all hope I came across this website as a recommendation.

I was reluctant as it seemed pricey compared to other programs, but damn worth every penny. It managed to even find files I thought were wiped from existence.

Kudos to r-tools, thank you!
Why make incremental backups, when there is R-Studio?

I`m an IT professional who has worked from home for over a decade. Early on in my career, I configured an HP ProLiant Server (Raid 1+0) as a workstation that I would remote into from my laptop. As technology evolved, I began to use it only for email and as a config file repository.

A short while ago, one of the drives degraded, but the HP ProLiant Server (Raid 1+0) still functioned fine on the remaining drive. I was complacent and didn`t replace the ...