Zależy nam na dostarczaniu szybkich, wydajnych i przystępnych cenowo rozwiązań programowych, które wyznaczają nowe standardy w branży tworzenia oprogramowania.
  • Jak podłączyć wirtualne woluminy RAID i LVM/LDM do systemu operacyjnego

Za sprawą tego artykułu chcemy zwrócić uwagę specjalistów od odzyskiwania danych na funkcję R-Studio Technician, która umożliwia podłączenie dowolnego wirtualnego obiektu, który istnieje w panelu widoku urządzenia, do systemu operacyjnego. Funkcja ta umożliwia podłączenie dowolnego obiektu wirtualnego, który istnieje w panelu widoku urządzenia, do systemu operacyjnego. Obiektem tym może być prosty obraz dysku, wirtualny RAID, dowolny wolumin utworzony przez obsługiwane menedżery woluminów logicznych lub dowolne ich kombinacje. Po połączeniu takie obiekty pojawiają się w systemie operacyjnym jako wirtualny dysk fizyczny lub partycja tylko do odczytu. Pliki na tych dyskach/partycjach stają się dostępne dla systemu operacyjnego i dowolnego programu zainstalowanego w systemie.

Ta opcja ma dwa główne cele:

  • Dość często zadanie nie polega na odzyskaniu plików z takiego obiektu, ale raczej na przeglądaniu struktury folderów, przeglądaniu plików przy użyciu ich natywnych aplikacji, kopiowaniu ich w inne miejsce i tak dalej. Na przykład masz obraz starego dysku i musisz skopiować kilka konkretnych plików, które mogą być odtwarzane tylko przez określoną aplikację. Możesz też potrzebować znaleźć określony projekt wideo lub muzyczny. Zamiast kopiować wszystkie takie projekty przez R-Studio w inne miejsce, wystarczy przejrzeć obraz połączony jako partycja i znaleźć potrzebny projekt za pomocą jego natywnej aplikacji.
  • Czasami R-Studio Technician może z powodzeniem stworzyć bardzo złożony wirtualny obiekt, czego nie potrafią inne programy do odzyskiwania danych. Z drugiej strony, obiekty takie mogą mieć systemy plików, których R-Studio Technician obecnie nie obsługuje. W takim przypadku R-Studio Technician może utworzyć ten wirtualny obiekt i podłączyć go do systemu operacyjnego hosta. Inny program do odzyskiwania danych, który obsługuje ten system plików, może być następnie użyty do rzeczywistego odzyskania plików.

Poniżej pokażemy jak podłączyć takie wirtualne obiekty utworzone w R-Studio Technician do systemu operacyjnego hosta, a następnie użyć innego programu do odzyskiwania danych, aby uzyskać dostęp do plików na tym obiekcie.

Konfiguracja testowa
Dla jasności i prostoty, w naszym przykładzie używamy bardzo prostego układu obiektów wirtualnych. W rzeczywistych przypadkach obiekt taki może być bardzo złożony.

Obiektem testu jest macierz RAID 1 (lustrzanka) składająca się z liniowego (sekwencyjnego) woluminu LVM2 składającego się z dwóch dysków twardych o pojemności 320 GB i 500 GB. Została stworzona w Openmediavault; oprogramowanie NAS typu open source.
Układ obiektu wirtualnego
Układ obiektu wirtualnego
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Macierz RAID została sformatowana jako wolumin XFS, czyli system plików, którego R-Studio Technician nie obsługuje.

Następnie dysk twardy o pojemności 500 GB został usunięty z układu, pozostawiając dostępny tylko wolumin LVM. Zadaniem jest uzyskanie dostępu do plików na tym woluminie.

Użyjemy Active@ UNERASER (darmowe oprogramowanie) jako programu do odzyskiwania danych kompatybilnego z XFS. Wybraliśmy go ze względu na prosty interfejs i niezawodne działanie. Możesz użyć dowolnego innego oprogramowania do odzyskiwania danych, które preferujesz.

Tworzenie wirtualnego dysku fizycznego w systemie operacyjnym hosta
1. Podłącz dwa dyski do komputera z zainstalowanym R-Studio Technician, włącz komputer i uruchom R-Studio Technician.

Zalecamy używanie obrazów zamiast rzeczywistych dysków twardych w prawdziwych przypadkach odzyskiwania danych.

Po uruchomieniu R-Studio Technician automatycznie zmontuje wolumin LVM. Nie może jednak uzyskać dostępu do swoich plików, ponieważ nie rozpoznaje woluminów XFS.
Wolumen LVM zmontowany w R-Studio Technician
Wolumen LVM zmontowany w R-Studio Technician
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Teraz musimy podłączyć ten obiekt LVM do systemu, aby był dostępny dla innego oprogramowania, które powinno być w stanie przetwarzać woluminy XFS.

2. Kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Zamontuj z menu skrótów. Pojawi się okno dialogowe "Zamontuj jako dysk wirtualny".
Podłączanie wirtualnego obiektu do systemu
Podłączanie wirtualnego obiektu do systemu
Kliknij obraz, aby go powiększyć

3. Wybierz "Zamontuj jako: Dysk fizyczny" i kliknij przycisk OK. W razie potrzeby można również połączyć obiekt jako partycję. Przeczytaj pomoc online R-Studio Technician, aby dowiedzieć się, która opcja jest bardziej odpowiednia w Twoim przypadku: Dokumentacja pomocy online R-Studio Podłączanie Obiektów Wirtualnych do Systemu jako Dysków Wirtualnych.

*Podłączony obiekt wirtualny pojawi się jako oddzielny obiekt w okienku widoku panelu urządzenia R-Studio Technician.
Wirtualny obiekt podłączony do systemu jako wirtualny dysk fizyczny
Wirtualny obiekt podłączony do systemu jako wirtualny dysk fizyczny
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Ten obiekt pojawi się również na karcie Zarządzanie Dyskami w Zarządzaniu Komputerem.
Wirtualny obiekt stworzony przez R-Studio Technician
Wirtualny obiekt stworzony przez R-Studio Technician
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Następnie R-Studio Technician musi zostać zamknięty, aby nie zakłócał pracy innego oprogramowania, które będzie miało dostęp do podłączonych obiektów. R-Studio Technician pokaże komunikat ostrzegawczy, że niektóre z jego obiektów pozostają podłączone do systemu.
Obiekty, które pozostaną połączone po zamknięciu R-Studio Technician.
Obiekty, które pozostaną połączone po zamknięciu R-Studio Technician.
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Uzyskiwanie dostępu do plików na wirtualnym dysku fizycznym
1. Uruchom Active@ UNERASER i zlokalizuj wirtualny dysk fizyczny utworzony przez R-Studio Technician oraz obiekt LVM stworzony przez samego Active@ UNERASER.

Należy pamiętać, że Active@ UNERASER nie mógł znaleźć żadnych śladów partycji XFS w utworzonym obiekcie LVM.
Obiekty LVM w Active@ UNERASER
Obiekty LVM w Active@ UNERASER
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Wręcz przeciwnie, Active@ UNERASER znalazł pewne oznaki, że prawdopodobnie na wirtualnym dysku fizycznym znajdują się partycje utworzone przez R-Studio Technician.

2. Kliknij Teraz QuickScan
Wirtualny dysk fizyczny stworzony przez R-Studio Technician
Wirtualny dysk fizyczny stworzony przez R-Studio Technician
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Teraz poczekaj, aż QuickScan się zakończy.
Postęp szybkiego skanowania
Postęp szybkiego skanowania
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Nawiasem mówiąc, QuickScan nie zawsze jest szybki.

3. Znajdź znalezioną partycję XFS
Znaleziono partycję XFS
Znaleziono partycję XFS
Kliknij obraz, aby go powiększyć

4. Wybierz partycję XFST i kliknij "Skanuj Wolumin"
Partycja XFST
Partycja XFST
Kliknij obraz, aby go powiększyć

*Active@ UNERASER pokaże foldery i pliki znalezione na partycji.
Pliki znalezione na partycji
Pliki znalezione na partycji
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Możemy przeglądać foldery i podglądać pliki, klikając je dwukrotnie. Dzięki temu możemy zapewnić pomyślne przywrócenie systemu plików na wirtualnym dysku fizycznym utworzonym przez R-Studio Technician.
Podgląd pliku
Podgląd pliku
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Aby odłączyć wirtualny dysk fizyczny, musisz ponownie uruchomić R-Studio Technician. Aby to zrobić, kliknij podłączony dysk i z menu skrótów wybierz "Odłącz".

Wnioski
Ten artykuł udowodnił, że R-Studio może łączyć utworzone przez siebie wirtualne obiekty z systemem i udostępniać je samemu systemowi, a także innemu oprogramowaniu, w tym alternatywnym programom do odzyskiwania danych.

Informacje zwrotne dotyczące odzyskiwania danych
370 feedbacks
Rating: 4.8 / 5
I really love your R-Studio product, I am doing Data Recovery as a professional, I used RS since the early versions and I loved the product, as far as I can tell, R-Studio, especially the Tech Version (but including the standard) is one of the best and excellent tools for a pro to have in the arsenal of tools in a pro DR lab, especially combining with the specialized Data Recovery hardware providers like DeepSpar, and PC3000, the rest of `wannabees` out there are waste of time, strongly recommend
I lost more than 200K files from my NAS due to a mistake. I tried 3 different recovery solutions over the 4 TB raid disks, and all of them performed ok but to be honest none of them were able to Raw recover the files and rename them with meaningful names out of the Metadata like R-TT did, then I was able to sort again my files and pictures and kind of restore all of them.

R-TT may not be the easiest or most user-friendly solution, but the algorithm used for the renaming saved me THOUSAND of hours of opening ...
Just recovered my old ext4 partition with R-Studio after trying testdisk and R-Linux without success. That partition was overwritten by another ext4 partition and I was losing my hope until I tried R-Studio demo. It detected all my files and directories again!

Bought it and 100% recommend it for anyone with a similar issue.
Genuinely tried every free program available without luck of recovering a deleted file from months ago. Thinking my file was deleted forever and lose all hope I came across this website as a recommendation.

I was reluctant as it seemed pricey compared to other programs, but damn worth every penny. It managed to even find files I thought were wiped from existence.

Kudos to r-tools, thank you!
Why make incremental backups, when there is R-Studio?

I`m an IT professional who has worked from home for over a decade. Early on in my career, I configured an HP ProLiant Server (Raid 1+0) as a workstation that I would remote into from my laptop. As technology evolved, I began to use it only for email and as a config file repository.

A short while ago, one of the drives degraded, but the HP ProLiant Server (Raid 1+0) still functioned fine on the remaining drive. I was complacent and didn`t replace the ...